KKU Klammkueren

Méindes (Lycée LEM)

Trainer Thao&Paul (Sprooch: LUX)

A) COMPLET Lundi 17h30-18h30  KIDS 8-10 ans

B) Lundi 18h30-19h30  TEENS 11-14 ans

C) COMPLET Lundi 19h30-21h00  MASTERS 15+ ans


Dënschdes (Lycée LEM)

Trainer Juan (Sprooch : F)

D) COMPLET  Mardi 17h30-18h30  KIDS 8-10 ans

E) COMPLET Mardi 18h30-19h30  TEENS 11-14 ans

F) Mardi 19h30-21h00  MASTERS 15+ ans


NEW!

Mëttwochs (EIMAB)

Trainer Fern (Sprooch: LUX)

G) Merecdi 17h30-18h30  KIDS 8-10 ans

I) Mercredi 18h30-20h00  TEENS 11-14 ans

Mercredi 19h30-21h00 Fräiklammen ab 15 Joer


Donneschdes (Lycée LEM)

Jeudi 18h30-20h30 Fräiklammen ab 15 JoerWou klamme mir?

Hal sportif du LEM (Lycée Ermesinde Mersch)

45, rue de la Gare L-7590 Mersch/Luxembourg

Accès via la localité de Beringen


Link:https://maps.app.goo.gl/3TsvbDYvEiVnkJti7?g_st=icHal sportif du EIMAB (Ecole Internationale Anne Beffort)


 1, Square Marie-Astrid 

L-7523 Mersch


Accès: Parking rue des Prés côté Hall Ominsports, Fousswee riets laanscht den Tennisterrain bis erop bei den EIMAB trëppelen. Entrée : lescht Dier op der rietser Säit vum Gebäi/Sportshal


Link: https://goo.gl/maps/HZ9NFhbcXRkWRHNNA