Klammkueren - cours d'escalade saison 2021/22


Méindes owes : Trainer Fernand (Sprooch: LUX)

A) COMPLET Lundi 17h30-18h30 KIDS 8-10 ans

B) COMPLET Lundi 18h30-19h30 TEENS 11-14 ans

C) Lundi 19h30-21h00 MASTERS 15+ ans


Dënsdes owes: Trainer Colin (Sprooch : franséisch)

D) COMPLET Mardi 17h30-18h30 KIDS 8-10 ans

E) COMPLET Mardi 18h30-19h30 TEENS 11-14 ans

F) Mardi 19h30-21h00 MASTERS 15+ ans

Donneschdes Fräiklammen 18:00-20:30


Wou klamme mir?

Lycée Ermesinde Mersch

45, rue de la Gare

L-7590 Mersch/Luxembourg

Accès via Beringen