KlammKlub Uelzechtdall

Frëndschaft - Leidenschaft - Abenteuer

Samsten 25.09.2021

14:00 - 17:00 Porte ouverte KKU & KKB zu Biissen

Jiiddereen ass Wëllkomm fir de Klotersport ze erliewen.


6.+13. Juli 2021

Sortie op Aarel

no laanger Zäit huet d Klammhal L'ESCALE zu Aarel den 9. Juni nees seng Dieren op gema.

Si hunn net nëmmen nei ugestach mee och ganz vill nei flott Route geschrauft!


KKU op der NUIT DU SPORT zu BIISSEN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KKU war zu Biissen bei der Nuit du Sport mat aktiv!

de samsten 5. Juni 2021 konnt wärend der "Nuit du Sport" jiddereen vill sportarten entdecken an dobäi och d Kloterwand testen. Den Interessi war grouss an den Event ee vollen Erfolleg!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Reprise vun de Kueren !!!

Mir si frou Iech matzedeelen dass eis Kueren de 4.05.2021 nees ugefangen hunn.

Leider war et eis Covid bedingt vum 28.10.2020 bis den 03.05.2021 net erlabt an der Hal ze kalmmen...

Merci fir är Gedold an ärt Versteesdemech.

Sicherheit im Klettern und

Bouldern

12. Juni 2021 war e ganz interessanten Symposium zum Thema Secherheet beim Klammen & Boulderen: LINK