KlammKlub Uelzechtdall

Frëndschaft - Leidenschaft - Abenteuer

17.11.2022 Assemblée générale vum KKU

Am Scoutshome zu Miersch hu mir de Bilan vun der leschter Saison gema, een neie Conseil d'Administration opgestallt an de Budget fir kommend Saison 2023-24 festgehaal. Grousse Merci un den Schäffen Henri Krier, Här Mehmed Özen Member vun der Direktioun vum Lycée Ermesinde, Eieremember Gilbert Schneider (Gérant vum RedRock Climbing Center an 18 Joerlaang Président vum KKU) , Grupp LGS St Michel Miersch fir d Räumlechkeeten a jidderengem deen Deel geholl huet. Merci Fränk fir di flott Fotoen vu fréier!

Eisen neie Conseil d'Administration besteht aus folgenden 12 Leit:

Président: Fernand

Vice-Président : Tom F.

Secretaire générale: Françoise

Secretaire adjoint : Damian

Trésorie générale: Yannick

Trésorier adjointe: Mim

Représentant RGPD: Tun

Représentant FLERA: Daniel

Responsable Materiel/Stock: Benoît

Responsable Finances/Sponsoring: Manon

Responsable jeunesse : Josiane

Responsable Media : Tom Fo.